Тема лекції: Управління як система. Кадри в системі менеджменту. Принципи управління персоналом.  

План лекції.

 1. Сутність управління.
 2. Кадри в системі менеджменту.
 3. Принципи управління персоналом.

Тема лекції: Сутність, види та джерела формування доходів. Суспільні фонди споживання та їх структура. Розподіл та перерозподіл чистого доходу  і чистого прибутку.

План лекції.

 1. Сутність та види доходів.
 2. Джерела формування доходів.
 3. Класифікація доходів.
 4. Призначення суспільних фондів споживання та їх структура.
 5. Розподіл та перерозподіл чистого доходу і чистого прибутку.

Тема лекції: Форми міжнародних економічних відносин. Всесвітній ринок товарів і послуг. Міжнародний поділ праці.

План лекції.

 1. Поняття світового господарства.
 2. Сутність глобалізації.
 3. Форми міжнародних економічних відносин.
 4. Світовий ринок товарів і послуг.
 5. Сутність міжнародного поділу праці та її значення і форми.

Тема лекції: Реструктуризація та санація підприємства.

План лекції.

 1. Сутність та види реструктуризації.
 2. Порядок проведення реструктуризації підприємства.
 3. Сутність санації.
 4. Порядок проведення санації.