Тема лекції: Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Прогнозування розвитку підприємств (організацій)

План лекції.
1. Методи і принципи державного регулювання діяльності підприємства
2. Сутність і принципи прогнозування.

Тема лекції: Методологічні основи планування. Стратегія розвитку і бізнес-плани підприємств (організацій)

План лекції.

 1. Планування діяльності підприємства. Проблеми та межі планування.
 2. Принципи та типи планування діяльності підприємства.
 3. Система планів на підприємстві.
 4. Організація планування діяльності підприємства.
 5. Бізнес-план підприємства

Тема лекції: Загальна характеристика продукції (послуг) та формування програми випуску продукції (надання послуг). Матеріально-технічне забезпечення виробництва

План лекції.
1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття.
2. Планування виробничої програми.
3. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства.
4. Показники виробничої програми підприємства

Тема лекції: Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).  Стандартизація та сертифікація продукції (послуг)

План лекції.

 1. Поняття якості та конкурентоспроможності продукції.
 2. Методи оцінки якості продукції.
 3. Стандартизація та сертифікація продукції.

Тема лекції: Загальна характеристика витрат та їх класифікація. Собівартість продукції. Кошторис витрат

План лекції.

 1. Загальна характеристика витрат.
 2. Класифікація витрат.
 3. Собівартість продукції.
 4. Кошторис витрат.

Тема лекції: Сутність та завдання  фінансової діяльності підприємства. Види прибутку. 

План лекції.

 1. Сутність фінансової діяльності підприємства.
 2. Завдання фінансової діяльності підприємства.
 3. Фінансовий план та його зміст.
 4. Види прибутку підприємства.
 5. Функції прибутку підприємства.

Тема лекції: Рентабельність підприємства.  Основні показники оцінки

фінансового стану підприємства.

План лекції.

 1. Сутність та види рентабельності підприємства.
 2. Показники фінансового стану підприємства.

Тема лекції: Банкрутство та ліквідація підприємства

План лекції.

 1. Поняття про банкрутство та причини його виникнення.
 2. Процедура визначення боржника банкрутом.
 3. Ліквідація збанкрутілих підприємств.