Тема лекції: Підприємництво як суб’єкт ринкової економіки. Капітал підприємства та його кругообіг.

План лекції.

 1. Визначення та риси підприємництва.
 2. Об’єкти, суб’єкти, принципи та види підприємницької діяльності.
 3. Сутність капіталу.
 4. Капітал підприємства та його кругообіг.

Тема лекції: Витрати виробництва, їх суть та класифікація. Сутність і види  прибутку підприємства.

План лекції.

 1. Визначення витрат підприємства.
 2. Класифікація витрат підприємства.
 3. Сутність прибутку підприємства.
 4. Види прибутку підприємства.
 5. Норма прибутку та її визначення.
 6. Функції прибутку.

Тема лекції: Управління як система. Кадри в системі менеджменту. Принципи управління персоналом.  

План лекції.

 1. Сутність управління.
 2. Кадри в системі менеджменту.
 3. Принципи управління персоналом.

Тема лекції: Сутність, види та джерела формування доходів. Суспільні фонди споживання та їх структура. Розподіл та перерозподіл чистого доходу  і чистого прибутку.

План лекції.

 1. Сутність та види доходів.
 2. Джерела формування доходів.
 3. Класифікація доходів.
 4. Призначення суспільних фондів споживання та їх структура.
 5. Розподіл та перерозподіл чистого доходу і чистого прибутку.

Тема лекції: Форми міжнародних економічних відносин. Всесвітній ринок товарів і послуг. Міжнародний поділ праці.

План лекції.

 1. Поняття світового господарства.
 2. Сутність глобалізації.
 3. Форми міжнародних економічних відносин.
 4. Світовий ринок товарів і послуг.
 5. Сутність міжнародного поділу праці та її значення і форми.

Тема лекції:  Виробничі фонди  та їх  структура.  Показники  ефективного використання основних  фондів  підприємства.

План лекції.

 1. Основні фонди підприємства.
 2. Класифікація та структура основних  фондів підприємства.
 3. Оцінка основних засобів підприємства.
 4. 4. Показники ефективного використання  основних фондів  підприємства.

Тема лекції: Знос та амортизація основних фондів.

План лекції.

 1. Знос основних фондів підприємства.
 2. Види зносу основних фондів підприємства.
 3. Амортизація основних фондів підприємства.
 4. Методи нарахування амортизації основних фондів підприємства.

Тема лекції: Поняття та склад нематеріальних ресурсів підприємства

План лекції.

 1. Нематеріальні ресурси підприємства та їх значення.
 2. Класифікація нематеріальних ресурсів підприємства.
 3. Оцінка нематеріальних ресурсів підприємства.

Тема лекції:  Поняття, склад та структура оборотних коштів.

План лекції.

 1. Оборотні кошти підприємства та  їх  склад.
 2. Структура оборотних коштів підприємства.
 3. Нормування оборотних коштів підприємства.
 4. Показники ефективного використання оборотних коштів підприємства.