Тема лекції: Підприємство як економічний суб’єкт господарювання, його функції та мета. Зовнішнє  середовище  господарювання та фактори впливу.

План лекції.

 1. Сутність підприємства.

 2. Основні риси підприємства.

 3. Мета діяльності підприємства.

 4. Функції підприємства.

 5. Зовнішнє середовище підприємства.

 6. Фактори прямого впливу.

 7. Фактори непрямого впливу.

Тема лекції: Виробнича та загальна  структура   підприємства. Управління підприємством.

План лекції

 1. Виробнича та загальна  структура   підприємства.

 2. Управління підприємством та його принципи.

 3. Методи управління підприємством.

Тема лекції:  Виробничі фонди  та їх  структура.  Показники  ефективного використання основних  фондів  підприємства.

План лекції.

 1. Основні фонди підприємства.
 2. Класифікація та структура основних  фондів підприємства.
 3. Оцінка основних засобів підприємства.
 4. 4. Показники ефективного використання  основних фондів  підприємства.

Тема лекції: Знос та амортизація основних фондів.

План лекції.

 1. Знос основних фондів підприємства.
 2. Види зносу основних фондів підприємства.
 3. Амортизація основних фондів підприємства.
 4. Методи нарахування амортизації основних фондів підприємства.

Тема лекції: Поняття та склад нематеріальних ресурсів підприємства

План лекції.

 1. Нематеріальні ресурси підприємства та їх значення.
 2. Класифікація нематеріальних ресурсів підприємства.
 3. Оцінка нематеріальних ресурсів підприємства.

Тема лекції:  Поняття, склад та структура оборотних коштів.

План лекції.

 1. Оборотні кошти підприємства та  їх  склад.
 2. Структура оборотних коштів підприємства.
 3. Нормування оборотних коштів підприємства.
 4. Показники ефективного використання оборотних коштів підприємства.

Тема лекції: Форми та системи оплати праці. Продуктивність праці.

План лекції.

 1. Поняття та функції заробітної плати на підприємстві
 2. Форми і системи оплати праці на підприємстві
 3. Державне регулювання оплати праці
 4. Продуктивність праці

Тема лекції: Інвестиції.  Оцінка економічного використання в умовах ринку.

План  лекції.

 1. Інвестиції та їх класифікація.
 2. Капітальні вкладення підприємства.
 3. Джерела фінансування капітальних інвестицій.
 4. Абсолютна ефективність капітальних вкладень
 5. Коефіцієнти економічної ефективності капіталовкладень.

Тема лекції: Поняття інновації та інноваційних процесів

План лекції.

 1. Поняття і види інновацій.
 2. Поняття і класифікація інноваційних процесів.
 3. Науково-технічний прогрес, його основні напрями.
 4. Оцінювання рівня НТП.
 5. Організаційний прогрес.