Тема: Розрахунок показників зносу та нарахування суми амортизації основних фондів

Мета: Навчитися робити розрахунки  амортизації основних фондів різними методами

Тема: Розрахунок заробітної плати робітникам  та формування фонду оплати праці підприємства

Мета: Навчитися робити розрахунки  по нарахуванню  заробітної плати за різними формами та системами; розраховувати фонд оплати праці підприємства.  

 

Тема заняття:  Розрахунок собівартості та ціни продукції

Мета роботи: Навчитися  визначати собівартість продукції підприємства. Навчитися розраховувати ціну продукції підприємства.

Тема:  Розрахунок  прибутку та рентабельності підприємства.

Мета: Навчити  розраховувати показники прибутку та рентабельності підприємства та аналізувати отримані показники.