Тема лекції: Підприємство як економічний суб’єкт господарювання, його функції та мета. Зовнішнє  середовище  господарювання та фактори впливу.

План лекції

 1. Сутність підприємства.

 2. Основні риси підприємства.

 3. Мета діяльності підприємства.

 4. Функції підприємства.

 5. Зовнішнє середовище підприємства.

 6. Фактори прямого впливу.

 7. Фактори непрямого впливу.

Тема лекції: Підприємство як економічний суб’єкт господарювання, його функції та мета. Зовнішнє  середовище  господарювання та фактори впливу.

План лекції.

 1. Сутність підприємства.

 2. Основні риси підприємства.

 3. Мета діяльності підприємства.

 4. Функції підприємства.

 5. Зовнішнє середовище підприємства.

 6. Фактори прямого впливу.

 7. Фактори непрямого впливу.

Тема лекції: Виробнича та загальна  структура   підприємства. Управління підприємством.

План лекції

 1. Виробнича та загальна  структура   підприємства.

 2. Управління підприємством та його принципи.

 3. Методи управління підприємством.

Тема лекції: Сутність та основні фактори суспільного виробництва. Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання.

План лекції.

 1. Сутність суспільного виробництва.

 2. Основні фактори суспільного виробництва.

 3. Форми організації суспільного виробництва.

 4. Товар і його властивості.

 5. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види.

 6. Елементи ринкового регулювання.

Тема лекції: Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання.

План лекції.

 1. Ринок, його економічна суть.

 2. Суб’єкти та види ринку.

 3. Елементи ринкового регулювання.

Тема лекції: Теорія  та критерії економічного зростання.  Циклічні коливання  економіки. Сутність та причини інфляції

План лекції.

 1. Сутність економічного зростання.
 2. Фактори економічного зростання.
 3. Типи економічного зростання.
 4. Визначення та класифікація економічних циклів.
 5. Фази економічного циклу та їх характеристика.
 6. Інфляція та її види.

Тема лекції: Держава в ринковій економіці.  Методи державного впливу на ринкову економіку.

План лекції.

 1. Місце держави в ринковій економіці.
 2. Економічні функції держави.
 3. Економічні методи державного регулювання
 4. Адміністративні методи державного регулювання

Тема лекції: Національне виробництво та його показники. Відтворення суспільного продукту. Економічне зростання і його типи.

План лекції.

 1. Ефективність виробництва та його суть.
 2. Показники ефективності виробництва.
 3. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.
 4. Види економічного відтворення.

Тема лекції: Зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система та оподаткування. Зміст та принципи функціонування кредиту. Кредитна система та її структура.

План лекції.

 1. Необхідність, зміст та структура  фінансів.
 2. Функції фінансів.
 3. Фінансова система та принципи фінансування
 4. Сутність та види податків.
 5. Крива Лаффера.

Тема лекції: Зміст та принципи функціонування кредиту. Кредитна система та її структура.

План лекції.

 1. Сутність кредитної структури та її побудова.
 2. Сутність та значення банківської системи
 3. Небанківські (парабанківські) фінансово-кредитні інститути та їх характеристика.