Тема: Предмет, метод  та функції економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії, як науки. Сутність та типи економічних систем. Сутність та основні фактори суспільного виробництва. Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивченого матеріалу.

Тема: Теорія  та критерії економічного зростання.  Циклічні коливання  економіки. Сутність та причини інфляції. Держава в ринковій економіці. Методи державного впливу на ринкову економіку. Національне виробництво та його показники. Відтворення суспільного продукту. Економічне зростання і його типи. Зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система та оподаткування. Зміст та принципи функціонування кредиту. Кредитна система та її структура.

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивченого матеріалу.

Тема: Підприємництво як суб’єкт ринкової економіки. Капітал підприємства та його кругообіг. Витрати виробництва, їх суть та класифікація. Сутність і види  прибутку  підприємства. Управління як система. Кадри в системі менеджменту. Принципи управління персоналом.  Зміст і основні принципи маркетингу. Сутність, види та джерела формування доходів. Суспільні фонди споживання та їх структура. Розподіл та перерозподіл чистого доходу  і чистого прибутку.

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивчених тем.