Семінарське заняття 1

Тема: Предмет, метод  та функції економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії, як науки. Сутність та типи економічних систем. Сутність та основні фактори суспільного виробництва. Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивченого матеріалу.

Перелік питань до семінарського заняття

 1. Що являється предметом та об’єктом економічної теорії.

 2. Що вивчає позитивна економічна теорія.

 3. Що вивчає нормативна економічна теорія.

 4. Методи економічної теорії та їх характеристика.

 5. Функції економічної теорії та їх характеристика.

 6. Економічне, буденне та наукове мислення.

 7. Сутність економічної системи.

 8. Структурні елементи економічної системи.

 9. Типи економічних систем та їх характеристика (традиційна, ринкова, командно-адміністративна, змішана).

 10. Етапи розвитку економічної теорії.

 11. Економічні закони та їх характеристика.

 12. Економічні категорії та принципи.

 13. Сутність суспільного виробництва та його основні риси.

 14. Основні елементи виробничого процесу.

 15. Фактори виробництва та їх характеристика.

 16. Сутність натурального виробництва та його характеристика.

 17. Сутність товарного виробництва та його характеристика.

 18. Умови виникнення товарного виробництва.

 19. Причини виникнення товарного виробництва.

 20. Етапи розвитку товарного виробництва.

 21. Сутність товару та його властивості.

 22. Класифікація товару.

 23. Сутність ринку та його завдання.

 24. Функції ринку та їх характеристика.

 25. Види ринків та їх характеристика.

 26. Елементи ринкового регулювання та їх характеристика.

 27. Еластичність попиту.

 28. Еластичність пропозиції.

 29. Місце і роль людини в економічній системі.