Семінарське заняття 1

Тема: Підприємство  в  сучасній  системі господарювання.

Мета: Виявити рівень  знань студентів.

Перелік питань до семінарського заняття

 1. Дайте характеристику виробничого підприємства. 

 2. Назвіть основні ознаки підприємства. Назвіть ознаки юридичної особи.

 3. Дайте характеристику поняття «фірма». Чим поняття «фірма»  відрізняється від поняття «підприємство»? Що таке виробнича структура підприємства?

 4. Що включає загальна структура підприємства?

 5. Які види цехів і ділянок ви знаєте? Дайте їх характеристику.

 6. Які фактори впливають на виробничу структуру підприємства? 

 7. Назвіть основні напрями вдосконалення виробничої структури   підприємства.

 8. Перерахуйте види виробничої структури підприємства. 

 9. Чим цехова структура відрізняється від безцехової? Дайте характеристику організаційної структури управління  підприємством.

 10. Охарактеризуйте апарат управління підприємством.

 11. Які основні елементи внутрішнього середовища підприємства?

 12. Дайте характеристику поняттю «місія підприємства».

 13. Назвіть види комерційних організацій і охарактеризуйте їхні   особливості.

 14. Назвіть  види некомерційних організацій.

 15. Чим відрізняються комерційні організації від некомерційних?

 16. Назвіть  основні форми власності.

 17. Назвіть   ознаки класифікації підприємств.

 18. Назвіть   основні організаційно-правові форми підприємств.

 19. У чому причина збереження державної форми власності й відповідно державних підприємств? Назвіть їхні види.

 20. Як здійснюється реорганізація юридичної особи?

 21. Яким документом закріплюється правонаступництво при перерахованих вище видах реорганізації? У яких випадках юридична особа може бути ліквідованою?

 22. Який порядок ліквідації юридичної особи?

 23. Яка послідовність  дій під час ліквідації юридичної особи?

 24. Який порядок черговості задоволення вимог кредиторів в разі    ліквідації юридичної особи?

 25. Які види об’єднань існують, у чому їхня суть та різниця?

 26. Дайте характеристику поняття «управління підприємством».   Що воно включає?

 27. На які категорії поділяється управлінський персонал підприємства?

 28. Які компоненти включає система управління?

 29. Що входить до завдання управління персоналом?

 30. З яких функціональних підсистем складається система управління підприємством?

 31. Який підрозділ підприємства відповідає за управління фінансами?

 32. Що входить до завдання управління інвестиціями?

 33. Дайте характеристику управлінських технологій. Які елементи  вони включають?

 34. Перерахуйте основні управлінські технології й дайте їх коротку  характеристику.

 35. Охарактеризуйте типи організаційних структур управління. У   чому їхня відмінність?

 36. Чим відрізняються лінійно-штабна структура управління від   дивізіональної