Семінарське заняття 2

Тема: Теорія  та критерії економічного зростання.  Циклічні коливання  економіки. Сутність та причини інфляції. Держава в ринковій економіці. Методи державного впливу на ринкову економіку. Національне виробництво та його показники. Відтворення суспільного продукту. Економічне зростання і його типи. Зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система та оподаткування. Зміст та принципи функціонування кредиту. Кредитна система та її структура.

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивченого матеріалу.

 

Перелік питань до семінарського заняття

 1. Сутність економічного зростання.

 2. Фактори економічного зростання.

 3. Типи економічного зростання.

 4. Визначення та класифікація економічних циклів.

 5. Фази економічного циклу та їх характеристика.

 6. Інфляція та її види.

 7. Безробіття та його види.

 8. Форми безробіття та їх  характеристика

 9. Місце держави в ринковій економіці.

 10. Економічні функції держави.

 11. Економічні  методи державного регулювання

 12. Адміністративні методи державного регулювання

 13. Ефективність виробництва та його суть.

 14. Показники ефективності виробництва.

 15. Сутність економічного відтворення та його основні елементи.

 16. Види економічного відтворення.

 17. Структура суспільного продукту.

 18. Моделі  відтворення  суспільного продукту.

 19. Необхідність та  зміст фінансів.

 20. Структура та функції фінансів.

 21. Фінансова система та її значення.

 22. Державний бюджет та його характеристика.

 23. Сутність оподаткування оподаткування.

 24. Види податків.

 25. Зміст та принципи функціонування кредиту.

 26. Кредитна система та її структура.

 27. Види та форми кредитів.

 

СХОЖІ МАТЕРІАЛИ