Семінарське заняття 3

Тема: Підприємництво як суб’єкт ринкової економіки. Капітал підприємства та його кругообіг. Витрати виробництва, їх суть та класифікація. Сутність і види  прибутку  підприємства. Управління як система. Кадри в системі менеджменту. Принципи управління персоналом.  Зміст і основні принципи маркетингу. Сутність, види та джерела формування доходів. Суспільні фонди споживання та їх структура. Розподіл та перерозподіл чистого доходу  і чистого прибутку.

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивчених тем.

 

Перелік запитань до семінарського заняття

 1. Визначення та риси підприємництва.

 2. Об’єкти та суб’єкти  підприємницької діяльності.

 3. Принципи та види підприємницької діяльності

 4. Сутність капіталу.

 5. Капітал підприємства та його кругообіг.

 6. Основний капітал підприємства та його характеристика

 7. Знос основного капіталу підприємства

 8. Оборотний капітал підприємства та його характеристика

 9. Визначення витрат підприємства.

 10. Класифікація підприємств за розмірами.

 11. Стратегія і тактика збутової політики

 12. Сутність та види доходів.

 13. Джерела формування доходів.

 14. Класифікація доходів.

 15. Призначення суспільних фондів споживання та їх структура.

 16. Розподіл та перерозподіл чистого доходу  і чистого прибутку.

 17.   Персональний розподіл доходів.

 18. Сімейні доходи  та їх рівень.

 19. Джерела сімейних доходів.

 20. Структура сімейних доходів.

 

СХОЖІ МАТЕРІАЛИ