Семінарське заняття 4

Тема: Інвестиційні ресурси. Регулювання, прогнозування та планування діяльності суб’єктів господарювання

Мета: Виявити рівень  знань студентів.

 

Перелік питань до семінарського заняття

 1. Інвестиції та їх класифікація.

 2. Капітальні вкладення підприємства.

 3. Джерела фінансування капітальних інвестицій.

 4. Абсолютна ефективність капітальних вкладень

 5. Коефіцієнти економічної ефективності капіталовкладень.

 6. Структура інвестицій.

 7. Напрямки  використання інвестицій.

 8. Планування  та  методи планування виробничої діяльності підприємства.

 9. Принципи планування діяльності  підприємства.

 10. Тактичне планування діяльності підприємства.

 11. Види планів.

 12. Стратегічне планування діяльності підприємства.

 13. Оперативне планування діяльності підприємства.

 14. Бізнес – план підприємства.

 15. Дайте визначення поняттю «планування». Обґрунтуйте, для   чого воно необхідне.

 16. Назвіть методи планування і дайте їх характеристику.

 17. Назвіть види планування.

 18. Розкрийте взаємозв’язок перспективного, поточного й  оперативно-виробничого планування.

 19. Чим прогнозування відрізняється від планування?

 20. Яку роль на підприємстві відіграє стратегічне планування?

 21. Що розуміється під оперативно-виробничим плануванням? 

 22. У чому полягає призначення плану маркетингу? Які завдання відображає маркетинговий розділ бізнес-плану?

 23. Чим поняття «нововведення» відрізняється від поняття «інвестиції»?

 24. Чим поняття «інновація» відрізняється від поняття «нововведення»?

 25. Що називають інноваційним циклом?

 26. Дайте визначення інноваційному процесу.

 27. Яка відмінність між технічним переозброєнням, розширенням  виробництва, реконструкцією і новим будівництвом?