Семінарське заняття 5

Тема: Виробництво та якість продукції. Витрати і ціни на продукцію

Мета: Виявити рівень  знань студентів.

 

Питання до семінарського заняття.

 1. Загальна характеристика витрат.

 2. Класифікація витрат.

 3. Собівартість продукції.

 4. Кошторис витрат.

 5. Ціна та функції цін.

 6. Структура цін.

 7. Методи ціноутворення.

 8. Шляхи зниження витрат  собівартості продукції

 9. Поняття якості продукції підприємства.  

 10. Показники оцінювання якості продукції підприємства, їх аналіз. 

 11. Поняття конкурентоспроможності продукції підприємства.  

 12. Оцінювання конкурентоспроможності продукції. 

 13. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції.

 14. Шляхи підвищення якості продукції.

 15. Виробнича програма, її сутність та основні поняття.

 16. Планування виробничої програми.

 17. Виробнича потужність, її місце і роль у виробничій програмі підприємства.

 18. Показники виробничої програми підприємства абсолютного, відносного, перспективного і оптимального рівнів.

 19. За кількістю показники оцінювання якості виробу поділяють на? (одиничні (характеризують окрему властивість виробу), комплексні(характеризують сукупність властивостей виробу) і узагальнюючі (характеризують якість продукції загалом)).

 20. За способом одержання інформації методи оцінювання якості продукції поділяють на ? (об’єктивний, органолептичний і розрахунковий).

 21. Поняття якості та конкурентоспроможності продукції.

 22. Методи оцінки якості продукції.

 23. Стандартизація   та сертифікація продукції.

 24. Загальна характеристика витрат.

 25. Класифікація витрат.

 26. Собівартість продукції.

 27. Кошторис витрат.

 28. Ціна та функції цін.

 29. Структура цін.

 30. Методи ціноутворення.

 31. Шляхи зниження витрат  собівартості продукції

 32. Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль