Семінарське заняття 6

Тема: Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємств

Мета: Виявити рівень  знань студентів.

 

Питання до семінарського заняття.

 1. Сутність фінансової діяльності підприємства.

 2. Завдання фінансової діяльності підприємства.

 3. Фінансовий план та його зміст.

 4. Види прибутку підприємства.

 5. Функції прибутку підприємства.

 6. Сутність та види рентабельності підприємства.

 7. Показники фінансового стану  підприємства.

 8. Резерви і фактори підвищення ефективності виробництва

 9. Сутність та види реструктуризації.

 10. Порядок проведення реструктуризації підприємства. 

 11. Сутність санації.

 12. Порядок проведення санації.

 13. Економічна безпека підприємства

 14. Поняття про банкрутство та причини його виникнення.

 15. Процедура визначення боржника банкрутом.

 16. Ліквідація збанкрутілих підприємств.