Семінарське заняття 3

Тема: Персонал. Продуктивність та оплата праці

Мета: Виявити рівень  знань студентів.

 

Перелік питань до семінарського заняття

 1. Дайте характеристику понять «кадри», «персонал», «трудові ресурси підприємства», «промислово-виробничий персонал підприємства», «менеджери».
 2. Що прийнято розуміти під персоналом підприємства?
 3. Які категорії працівників відносяться до промислово-виробничого персоналу?
 4. Як планується поточна потреба в робітниках?
 5. Чим відрізняються календарний, табельний (номінальний) і плановий (ефективний) фонди робочого часу?
 6. Які відмінності між плановим і фактичним фондами робочого часу?
 7. Що таке тарифна система? Які основні елементи вона включає?
 8. Класифікація підприємств за різними ознаками
 9. Трудові ресурси підприємства.
 10. Класифікація персоналу підприємства.
 11. Нормування праці.
 12. Кадрова політика підприємства.
 13. Продуктивність праці.
 14. Показники руху кадрів підприємства.
 15. Сутність оплати праці та заробітної плати.
 16. Форми оплати праці.
 17. Проста відрядна та відрядно-преміальна система оплати праці.
 18. Відрядно-прогресивна та акордна системи оплати праці.
 19. Проста погодинна та погодинно-преміальна система оплати праці
 20. Безтарифна система оплати праці.
 21. Основні фактори росту продуктивності праці
 22. Фонд оплати праці та його склад
 23. Яка структура фонду оплати праці на підприємстві? Чим вона відрізняється від фонду споживання?
 24. Порядок розрахунку фонду оплати праці

СХОЖІ МАТЕРІАЛИ