Самостійні роботи. Економічна теорія

Економічна теорія. Інструкції та опорні конспекти самостійних робіт для студентів за напрямом підготовки 050102 Комп’ютерна інженерія

спеціальність 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

СХОЖІ МАТЕРІАЛИ