Лекція 4

Тема лекції:  Виробничі фонди  та їх  структура.  Показники  ефективного використання основних  фондів  підприємства.

План лекції.

  1. Основні фонди підприємства.
  2. Класифікація та структура основних  фондів підприємства.
  3. Оцінка основних засобів підприємства.
  4. 4. Показники ефективного використання  основних фондів  підприємства.