Практичне заняття №3

Тема: Розрахунок заробітної плати робітникам  та формування фонду оплати праці підприємства

Мета: Навчитися робити розрахунки  по нарахуванню  заробітної плати за різними формами та системами; розраховувати фонд оплати праці підприємства.