Лекція 17

Тема лекції: Поняття інновації та інноваційних процесів

План лекції.

  1. Поняття і види інновацій.
  2. Поняття і класифікація інноваційних процесів.
  3. Науково-технічний прогрес, його основні напрями.
  4. Оцінювання рівня НТП.
  5. Організаційний прогрес.