Практичне заняття №4

Тема заняття:  Розрахунок собівартості та ціни продукції

Мета роботи: Навчитися  визначати собівартість продукції підприємства. Навчитися розраховувати ціну продукції підприємства.