Тема лекції: Підприємство як економічний суб’єкт господарювання, його функції та мета. Зовнішнє  середовище  господарювання та фактори впливу.

План лекції

 1. Сутність підприємства.

 2. Основні риси підприємства.

 3. Мета діяльності підприємства.

 4. Функції підприємства.

 5. Зовнішнє середовище підприємства.

 6. Фактори прямого впливу.

 7. Фактори непрямого впливу.

Тема лекції: Підприємство як економічний суб’єкт господарювання, його функції та мета. Зовнішнє  середовище  господарювання та фактори впливу.

План лекції.

 1. Сутність підприємства.

 2. Основні риси підприємства.

 3. Мета діяльності підприємства.

 4. Функції підприємства.

 5. Зовнішнє середовище підприємства.

 6. Фактори прямого впливу.

 7. Фактори непрямого впливу.

Тема лекції: Виробнича та загальна  структура   підприємства. Управління підприємством.

План лекції

 1. Виробнича та загальна  структура   підприємства.

 2. Управління підприємством та його принципи.

 3. Методи управління підприємством.

Тема лекції: Сутність та основні фактори суспільного виробництва. Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання.

План лекції.

 1. Сутність суспільного виробництва.

 2. Основні фактори суспільного виробництва.

 3. Форми організації суспільного виробництва.

 4. Товар і його властивості.

 5. Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види.

 6. Елементи ринкового регулювання.

Тема лекції: Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання.

План лекції.

 1. Ринок, його економічна суть.

 2. Суб’єкти та види ринку.

 3. Елементи ринкового регулювання.

Тема: Предмет, метод  та функції економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії, як науки. Сутність та типи економічних систем. Сутність та основні фактори суспільного виробництва. Форми організації суспільного виробництва. Товар і його властивості Ринок, його економічна суть, суб’єкти та види. Елементи ринкового регулювання

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивченого матеріалу.

Тема: Теорія  та критерії економічного зростання.  Циклічні коливання  економіки. Сутність та причини інфляції. Держава в ринковій економіці. Методи державного впливу на ринкову економіку. Національне виробництво та його показники. Відтворення суспільного продукту. Економічне зростання і його типи. Зміст, структура та функції фінансів. Фінансова система та оподаткування. Зміст та принципи функціонування кредиту. Кредитна система та її структура.

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивченого матеріалу.

Тема: Підприємництво як суб’єкт ринкової економіки. Капітал підприємства та його кругообіг. Витрати виробництва, їх суть та класифікація. Сутність і види  прибутку  підприємства. Управління як система. Кадри в системі менеджменту. Принципи управління персоналом.  Зміст і основні принципи маркетингу. Сутність, види та джерела формування доходів. Суспільні фонди споживання та їх структура. Розподіл та перерозподіл чистого доходу  і чистого прибутку.

Мета: Виявити рівень знань студентів з вивчених тем.

youtube video download instagram story download download video ig